Preverbale logopedie

Nieuws!

Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Marieke van de Poppe-Bult. Sinds 2008 werk ik als logopedist bij Logopedie Westrand.

Vanaf april 2019 heb ik mijn aantekening als preverbaal logopedist behaald.

Pre-verbale logopedie (of prelogopedie) richt zich op kinderen van 0 tot 2 jaar met eet-, drink- of slikproblemen. De problemen variëren van moeizaam drinken uit een fles/borst tot zich veelvuldig verslikken, en van te lang sabbelen (in plaats van kauwen) tot een moeizame overgang van vloeibaar naar vaster voedsel via de lepel.

Ik kom als logopedist bij deze jonge doelgroep in Amsterdam West, op verwijzing, aan huis om de voedingsmomenten te observeren en tips/adviezen te geven.

Wanneer ouders twijfelen over de voeding, kunnen ouders zich aanmelden via de website: www.logopediewestrand.nl

Ouders worden binnen één week gebeld voor een intake.

 

Met vriendelijke groet,

Marieke van de Poppe-Bult MSc
logopedist/klinisch linguïst/praktijkhouder