Logopedie Westrand zoekt nieuwe bedrijfsruimte

Logopedie Westrand is een begrip in Geuzenveld/Slotermeer. Maar als de logopediepraktijk niet voor de zomer nieuwe bedrijfsruimte vindt, dreigt vertrek uit de buurt. Een drama voor de dertien medewerkers, maar zeker ook voor de buurt.

 

 

Na bijna 35 jaar is Logopedie Westrand niet meer weg te denken uit Geuzenveld/Slotermeer. Wekelijks bezoeken ruim 40 patiënten de praktijk aan de Adriaan van Swietenhof: van ouderen die na een CVA opnieuw moeten leren spreken tot baby’s met eet- en drinkproblemen en van kinderen die moeilijk contact maken tot leeftijdgenoten waarvan de taalontwikkeling achter loopt. Ook Samira Turan (32) kwam een tijdlang met haar zoons bij de praktijk over de vloer. Turan: ‘Mijn oudste zoon had moeite om bepaalde klanken uit te spreken en ook zijn jongere broer was soms lastig te verstaan. Beide kinderen zijn snel en op een hele speelse manier begeleid. Ze vonden het zelfs leuk om naar logopedie te gaan en ik kreeg veel bruikbare tips die ik thuis kon toepassen. Een hele prettige ervaring.’

Het overgrote deel van het patiëntenbestand van Logopedie Westrand bestaat uit jonge kinderen met een taalachterstand. Tijdige en laagdrempelige hulp is voor hen van groot belang. ‘Taal is de sleutel tot heel veel dingen die belangrijk zijn in het leven,’ zegt Liesbeth Fabius, een van de praktijkhouders: ‘Je hebt taal nodig om met leeftijdgenoten te spelen, maar ook om op school te kunnen meekomen. Of aan je ouders duidelijk te maken wat je wel en niet wil. Taal is echt een bouwsteen van je sociale ontwikkeling.’

 

onmisbaar

 

Hoewel Logopedie Westrand in een enorme behoefte voorziet, ziet de toekomst van de praktijk er somber uit. Woningbouwvereniging Eigen Haard heeft per volgend jaar de huur opgezegd, en in de wijk is vrijwel geen alternatieve bedrijfsruimte te vinden. Daardoor dreigt Westrand na bijna 35 jaar uit de wijk te moeten vertrekken. ‘Dat zou echt rampzalig zijn,’ zegt jeugdarts Beatrice Kwik, die regelmatig kinderen naar Logopedie Westrand verwijst. ‘In Geuzenveld Slotermeer begint zo’n 35% van de kinderen met een spraak-taalachterstand aan de voorschool. Dat betekent dat de behoefte aan logopedische zorg in deze wijk heel groot is. Een praktijk als Logopedie Westrand is echt onmisbaar voor de buurt.’

Dat Logopedie Westrand een begrip is in de wijk, blijkt ook uit de hechte contacten die de praktijk de afgelopen 35 jaar heeft opgebouwd met verwijzers, onderwijsinstellingen en zorgverleners, van huis- en jeugdartsen tot kinderfysiotherapeuten, van voorscholen tot scholen voor speciaal onderwijs en van het audiologisch centrum tot MOC ‘t Kabouterhuis. Ook Beatrice Kwik is erg te spreken over de samenwerking. ‘De therapeuten die bij de praktijk werken zijn goed geworteld in de buurt: ze weten precies wat er speelt. Bovendien kijken ze niet alleen naar spraak of taal, maar naar de héle ontwikkeling van het kind. Echt heel prettig om mee samen te werken. ‘

Volgens Kwik zou een verhuizing naar een andere wijk betekenen dat logopedische zorg voor veel bewoners in Geuzenveld/Slotermeer onbereikbaar wordt. ‘In dit stadsdeel wonen veel mensen met een lage sociaal-economische status. Als die voortaan voor logopedie naar Osdorp of Bos en Lommer moeten reizen, haakt een deel van hen af. Simpelweg omdat ze het financieel niet kunnen bolwerken. Dat betekent dat veel kinderen volgend jaar misschien niet meer de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat is een scenario waar ik maar liever niet teveel over nadenk.’

 

noodkreet

 

Kwiks zorgen over taalachterstanden in de wijk worden ook door de gemeente Amsterdam gedeeld. In het Gebiedsplan 2019 Geuzenveld-Slotermeer geeft de gemeente aan dat het verkleinen van taalachterstanden een belangrijke speerpunt is in de buurt. Toch doet de gemeente nog weinig concrete moeite om de logopediepraktijk voor de wijk te behouden. Fabius: ‘Logopedische praktijkruimte is niet in de bestemmingsplannen van Geuzenveld/Slotermeer meegenomen, waardoor we zijn overgeleverd aan de ‘grillen’ van de markt voor bedrijfsruimte. Terwijl we als praktijk toch een gebied met zo’n 45.000 inwoners bedienen. Daarom zoeken we ook de publiciteit: als noodkreet, maar natuurlijk ook omdat we vinden dat logopedie veel te belangrijk is om geruisloos uit deze wijk te laten verdwijnen.’