Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld.

 

De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen.
Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier.

 

Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld.
Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

 

Tijdens het intakegesprek maken wij met u deze afspraken, die wij vastleggen in een behandelovereenkomst. U ontvangt hiervan een exemplaar.