Preverbale logopedie

Nieuws! Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Marieke van de Poppe-Bult. Sinds 2008 werk ik als logopedist bij Logopedie Westrand. Vanaf april 2019 heb ik mijn aantekening als preverbaal logopedist behaald. Pre-verbale logopedie (of prelogopedie) richt zich op kinderen van 0 tot 2 jaar met eet-, drink- of slikproblemen. De problemen variëren […]
Read More

Praten doe je met zijn Tweeën: start januari 2023, Amsterdam-West

Niet alle kinderen leren ‘vanzelf’ om te praten en met anderen contact te leggen. De Hanen Oudercursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’ leert u eenvoudige maar effectieve strategieën om uw kind in zijn of haar taalontwikkeling te helpen. U krijgt tips om het contact en de communicatie met uw kind te verbeteren en u […]
Read More