Preverbale logopedie

Nieuws! Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Marieke van de Poppe-Bult. Sinds 2008 werk ik als logopedist bij Logopedie Westrand. Vanaf april 2019 heb ik mijn aantekening als preverbaal logopedist behaald. Pre-verbale logopedie (of prelogopedie) richt zich op kinderen van 0 tot 2 jaar met eet-, drink- of slikproblemen. De problemen variëren […]
Read More