Algemene informatie

Behandelcontract

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patient en de zorgverlener geregeld.
De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patient en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen.
Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier.
Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld.
Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

Tijdens het intakegesprek maken wij met u deze afspraken, die wij vastleggen in een behandelcontract. U ontvangt hiervan een exemplaar.

Verhindering

Een behandeling dient bij verhindering 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer dit niet gebeurt, krijgt u van ons een nota (gangbaar tarief) die bij aanvang van de volgende afspraak betaald dient te zijn of te worden. Deze nota kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding / Zorgverzekeraars

Logopedie zit in de basisverzekering. Wij hebben voor 2018  contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Gecontracteerde zorg declareren wij direct bij uw zorgverzekeraar tegen het contracttarief. Tot 18 jaar wordt de logopedische behandeling volledig vergoed.

Vanaf 18 jaar valt u onder het wettelijk verplichte eigen risico. De zorgverzekering zal de eigen bijdrage tot een maximum van  € 385,- met u verrekenen.

Tarieven

Ons praktijktarief voor ongecontracteerde zorg vindt u hier.

Klik hier voor informatie en tarieven voor (verslaggeving en client- of leerlingbespreking) scholen en instellingen.

 

DTL-proof
Onze praktijk is klaar voor Directe Toegankelijkheid Logopedie (Dat is zonder verwijzing naar de logopedist) Helaas wordt DTL  nog steeds niet door elke zorgverzekeraar (volledig) vergoed. Daarom hebben wij besloten op verwijzing te behandelen.

Betalingsvoorwaarden

Klachtenregeling